მარკერები
10-ზე მეტი ფაროსანა ან ნიმფა
10-ზე ნაკლები ფაროსანა ან სხვა მწერი
ცარიელი ხაფანგი